Tel. 932 682 964

Regulació TN

Des de la creació de la SAC a 1981 el nostre principal objectiu i línia de treball sempre ha anat en la mateixa direcció: aconseguir la regulació professional del nostre col·lectiu.

Des de 1981 hem participat reiteradament en tots els projectes polítics iniciats per les diferents administracions públiques, amb la finalitat d’estudiar la viabilitat d’iniciar projectes que promoguessin un marc legislatiu propi on fossin fitades i definides les condicions d’accés, exercici i pràctica dels professionals de l’àmbit de les Teràpies Naturals.

 

Flash Informatiu