Tel. 932 682 964

MTX

Medicina Tradicional Xinesa

La Medicina Tradicional Xinesa, també coneguda com MTX, és el nom que es dóna comunament a una sèrie de pràctiques i tècniques mèdiques tradicionals desenvolupades a la Xina al llarg de la seva evolució cultural mil·lenària. Els principals fonaments teòrics de la MCX es basen en aquesta llarga experiència i queden reflectits, en la teoria del “yin-yang” i d’altres, com la Teoria dels “Cinc elements“. Per tant, tots els tractaments que es realitzen es fan amb referència a aquest marc filosòfic i terapèutic.

Aquesta medicina es basa en el concepte de “Qi” (o energia vital) equilibrat, que  recorre el cos de la persona a través d’una sèrie de meridians. El “Qi” regula l’equilibri espiritual, emocional, mental i físic, i està afectat per les forces oposades del “yin” i el “yang”. Segons la MTX, la malaltia arriba quan s’altera el flux del Qi i es produeix un desequilibri del yin i el yang. Per a més informació sobre la teoria i els conceptes de la MTX, consulta l’apartat “Teoria de la MTX

Les tècniques terapèutiques pròpies de la MTX són: Acupuntura, Moxibustió, Tui-Na, Ventoses, Fitoteràpia xinesa, Dietètica Xina, Qi Gong i Tai Chi Chuan.

 

Flash Informatiu