Tel. 932 682 964

CURS PROFESSIONAL ACUP-TUNG

CURS PROFESSIONAL ACUP-TUNG

L’acupuntura Tung és una de les tècniques més ràpides i eficaces per al tractament de patologies difícils de tota mena. Utilitzada a tot el món pels millors especialistes en Medicina de l’Esport, Reumatologia, cures pal·liatives en oncologia, ginecologia, etc.

Donades les diverses fonts d’aprenentatge actualment, el curs busca la síntesi de totes les escoles. Aportant tota la informació obtinguda durant anys pel director del Curs D. Josep Carrión de tots els mestres i experts d’aquest art mil·lenari. Així com la seva dilatada experiència clínica. Els professors del curs tenen una gran experiència en el sistema Tung, i pràctica clínica i docent demostrada. L’alumne aprendrà no només els protocols eficaços, i no només tots els punts del sistema, sinó a discórrer per si mateix el millor tractament en pacients complexos o en tractaments multifactorials.

QUAN

Inici: febrer 2017

Modalitat presencial; 10 mòduls individuals en cap de setmana.

Modalitat Semi-presencial: 4 caps de setmana i temari online

Modalitat online: Classes virtuals amb el professor i plataforma virtual.

On: Barcelona, Pamplona, Madrid, Vigo

Professors: Josep Carrion, Javier Felip, D.JORDI Aymat, D.Joan Morales i professors ajudants assistents.

Inscripció: Donat el gran nombre d’alumnes de les promocions anteriors obrim la matrícula des d’octubre de 2016.

+ Informació info@sac-aae.org.

Flash Informatiu