Tel. 932 682 964

ACREDITACIÓ SAC-AAE per Escoles

ACREDITACIÓ SAC-AAE per Escoles

NOU SERVEI SAC PER A SOCIS

Acreditació ESCOLES DE FORMACIÓ DE SOCIS

La Societat d’Acupuntors de Catalunya-Associació Acupuntors s’Espanya, amplia el seu catàleg de serveis per a socis iniciant un nou projecte: ACREDITACIÓ DE QUALITAT A CENTRES FORMATIUS DE NOSTRES SOCIS.

El nou servei consisteix en atorgar una Acreditació SAC als Centres de Formació dels nostres associats amb l’objectiu de Certificar la Qualitat dels Cursos que imparteixen, segons els estàndards de la SAC-AAE i dotar-los d’un plus d’excel·lència.

Amb aquesta finalitat farem un conveni amb els nostres associats que ho desitgin i siguin titulars d’escoles de formació, per tal d’acreditar els continguts de les seves temaris, sempre segons els estàndards que avala / defensa la SAC-AAE, de manera que aquests Centres de Formació podran incloure en els seus diplomes o certificats per als seus alumnes la

acreditació SAC i així oferir una Garantia de Qualitat sobre l’oferta formativa que realitzen.

Per garantir la qualitat dels programes docents, un equip de Professionals especialitzats en la matèria del nostre equip SAC analitzarà els continguts a impartir i determinarà la viabilitat o no del curs, atorgant o desestimant l’Acreditació SAC.

La SAC-AAE NO “homologa” els cursos, és a dir no homologa la formació en teràpies naturals que imparteixi el centre, ja que ningú té competència per fer-ho en el marc legal actual, perquè com ja sabreu la formació en teràpies naturals per no sanitaris és FORMACIÓ NO REGLADA.

La SAC-AAE us ofereix acreditar que el curs ha estat analitzat per la nostra associació i compleix amb els estàndards de qualitat en la impartició de continguts que la nostra organització defensa i així poder oferir als vostres alumnes les mínimes garanties de qualitat.

Qui pot sol·licitar aquesta Acreditació ?.

Qualsevol Centre de Formació el titular estigui associat a la Societat d’Acupuntors de Catalunya-Associació acupuntors d’Espanya.

Sent aquest un requisit indispensable.

Quins avantatges s’obté amb aquesta Acreditació ?.

Oferir una garantia de qualitat del curs que imparteix el Centre que ha estat prèviament auditat pels nostres professionals.
Garantir la Confiança als vostres alumnes / as que està realitzant un curs que realment compleix els estàndards de qualitat, l’estructura és vàlida i els seus continguts els apropiats.
Possibilitat d’afegir als Diplomes o certificats que es lliuren als vostres alumnes la ressenya de “acreditat per la SAC”.
Argument comercial per promocionar els vostres cursos.
Millora de la vostra Imatge i prestigi
Aparèixer a la web de la SAC-AAE com a curs Acreditat per la SAC-AAE.
Quin cost té?

Els costos que cobra la SAC-AAE per a l’acreditació d’un curs es corresponen a la gestió administrativa, els honoraris dels professionals per a l’avaluació de centres i temaris, confecció d’arxius i documents, estudis, anàlisis, materials etc.

Preus per Acreditació: 250 € per cada curs acreditat.

revisió anual

La validesa és indefinida mentre el curs estigui en actiu. En tots els casos hi ha un cost de revisió anual de 50 € / any (per curs), en el qual es podran realitzar alguns canvis i qualsevol altra informació que hagi estat complementada, sempre que siguin aprovades per l’equip d’experts de la SAC -AAE.

Control de qualitat

La SAC-AAE es reserva el dret de fer inspeccions sense previ avís, a fi de garantir que els estàndards de qualitat acreditats són respectats en tots els casos.

material Acreditatiu

Conveni d’Acreditació amb les Escoles.

Document Acreditatiu i Certificat.

Material per a ser inserit en els mitjans que el Centre requereixi per a la seva publicitat.

Que definim com Estàndards

És el patró de referència per valorar, després de 36 anys d’experiència, el model que considerem adequat en les matèries formatives amb l’objectiu que tots els alumnes assoleixin els resultats d’aprenentatge desitjats i siguin capaços de realitzar una bona praxi en finalitzar.
Traductor de Google para empresas:Google Translator ToolkitTraductor de sitios webGlobal Market Finder

Flash Informatiu