Tel. 932 682 964

Difusió de la professió

Organització de campanyes institucionals dirigides al públic

Tenim per missió difondre l’origen, la història i els beneficis de la Medicina Tradicional Xinesa (MTX). Per això, a través del nostre web i l’organització de campanyes institucionals en mitjans de comunicació, volem aconseguir que dia a dia augmenti el coneixement públic de la MTX i de les altres teràpies naturals.

A més, atenem diàriament trucades de persones que ens pregunten què és l’acupuntura i com funciona, o que simplement desitgen informació sobre la fiabilitat de la MTX exercida pels nostres professionals.

Flash Informatiu