Tel. 932 682 964

Defensa dels interessos

DefensaDefensa dels interessos particulars dels socis

La quota de soci cobreix l’atenció individual i personalitzada, així com la defensa gratuïta davant possibles confrontacions amb l’Administració pública, organismes sanitaris, ajuntaments i d’altres institucions públiques o col·lectius professionals, sempre i quan el nostre soci hagi actuat segons els paràmetres d’actuació professional estipulats per la nostra Associació i d’acord amb les normes establertes en el nostre codi deontològic.

El departament jurídic de la nostra Associació prepara recursos i al·legacions als escrits limitadors de drets professionals que reben els nostres socis per part de l’Administració, dins l’àmbit de la defensa de l’exercici professional segons la normativa legal vigent.

Flash Informatiu