Tel. 932 682 964

Assessoria als Socis

 

Asesoria Assessoria Jurídica, Laboral i Fiscal per als socis

El Departament Jurídic de la nostra associació té entre les seves funcions assessorar al soci en tots els aspectes jurídics, fiscals, laborals i administratius inherents a la seva activitat professional:

  •   Gestions davant l’Ajuntament i altres organismes públics
  • Adequació a la llei de protecció de dades
  • Llei de Publicitat
  • Fulls de reclamacions
  • Comptabilitat
  • Donar-se d’alta a Hisenda i la Seguretat Social
  • Gestió i pagament d’impostos i IRPF

Les consultes personalitzades poden realitzar-se via telefònica, correu electrònic o bé concertant dia i hora de visita.

Aquest servei és gratuït per als socis.

Flash Informatiu